PLTS GORONTALO

PLTS GORONTALO

Agustus 2016 I Gorontalo Utara - Sulawesi